دیــــــــــــــــبا

دورود و سلام فراوان خدمت بینندگان عزیز

افزایش سوء استفاده جنسی از زنان تاجیک درکشورهای عربی

" افزایش سوء استفاده جنسی از زنان تاجیک درکشورهای عربی"

 
خانمی که نخواست نامش افشا شود می گوید، بیش ازدوماه دردام قاچاق چیان انسان گرفتارمانده بود. 

مسوولان دولتی تاجیکستان می گویند درسالهای اخیرقاچاق انسان دراین کشورافزایش یافته است. آنها از افزایش سوء استفاده جنسی از زنان تاجیک درکشورهای عربی هشدار می دهند.

 

قیمت گل علی بیردی، معاون کمیته زنان تاجیکستان، می گوید تاسال 2009 حدود 101 نفراز زنان تاجیکستانی که درکشورهای عربی مورد استفاده سوء جنسی قرار داشتند به کشوربرگردانده شده اند.

 

مقام های تاجیکستان درحالی که از دوم دسامبریا روز جهانی مبارزه علیه استثمار انسان از انسان یا رفع بردگی تجلیل کردند، قاچاق انسان دراین کشور را یک مشکل عمده اجتماعی خواندند. به گفته ی آنها زنان بیشتر از دیگران درمعرض این تهدید قرار دارند.

 

مسوولان مبارزه با قاچاق انسان یا بردگی می گویند: با آن که موارد بردگی ویا به غلامی گرفتن انسان درقلمرواین کشورثبت نشده است، اما حادثه های قاچاق انسان بویژه قاچاق زنان وهمزمان انتقال آنها به خارج ازکشور، بیشتربه کشورهای عربی،  دیده شده است.

 

به گفته مسوولان این کشور، اکثرزنان که ربوده می شوند دربازارهای مخصوص کشورهای عربی به منظوراستفاده های جنسی غیرقانونی معامله شده اند.

مقام های حفظ قانون تاجیکستان باهمکاری سازمان بین المللی مهاجرت توانسته اند برخی ازاین زنان راکه عمدتاً درکشورهای عربی زندگی داشته اند،طی سالهای اخیر به کشور برگردانند. به گفته ی آنها دست کم20 نفرازآنها را درسال جاری به تاجیکستان برگردانده اند.

 

خانمی که نخواست نامش افشا شود می گوید، بیش ازدوماه دردام قاچاق چیان انسان گرفتارمانده بود. قاچاق چیان او را به دوبی انتقال داده بودند. به گفته ی اواکثر زنانی که مشکلات اقتصادی دارند، قربانی فریب این گروه هامی شوند.

او می گوید: «به من گفت می خواهی پولدارشوی ومن هم راضی شدم وبه دوبی رفتم.»

این زن که 30 سال دارد، طبق اظهارات خودش دراین مدت مورداستفاده جنسی افرادناشناس قرارگرفته است.

 

حالا دادگاه ناحیه سینای شهردوشنبه دونفررا به اتهام فریبکاری وانتقال این زن به شهر دوبی امارات متحده عرب محاکمه کرده وهریک رابه مدت 8 تا 10 سال راهی زندان نموده است.

 

تاجیکستان درسال 2001 به اتحادیه مبارزه علیه خرید وفروش انسان واستفاده جنسی غیرقانونی عضوشده است.

به گفته ی مقام های مسوول، سال جاری حدود 6 پرونده قاچاق انسان به بررسی گرفته شده وانتظار می رود افراد متهم دراین اتهام به مجازات کشانیده شوند.

به گفته  بهرام رحمت جانف ،نماینده صندوق مهاجرت درشهردوشنبه ،اقدامات دولت نشاندهنده آنست که مسئله قاچاق وفروش انسان درتاجیکستان درمحورتوجه نهاد های امنیتی این کشورقرارگرفته است. او می گوید: «شش پرونده جنایی آغازگردیده است که این درحقیقت یک رشد رانشان میدهد.»

به باورآقای بهرام، افزایش مهاجرت شهروندان تاجیکستان یکی ازدلایل اصلی قاچاق انسان بوِیژه قاچاق زنان وانتقال آنها به خارج ازکشوربه منظوراستفاده غیراخلاقی دربازارهای روسپی گری شده است.

 

هرچند مسوولان سازمان بین المللی مهاجرت سطح پایان آگاهی زنان درباره  پیامد های نامطلوب آدم فروشی را دراین زمینه عامل دیگری برای افزایش قاچاق زنان درتاجیکستان عنوان می کند، اما سیده ذین الدین، کارشناس امورزنان، به این باوراست که "دربرخی ازحالتهای استثنایی زنان آگاهانه راهی این منزل می شوند".

 

ازسوی دیگرطبق اطلاع دفترنمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در دوشنبه در سالهای اخیرموارد استثمارافراد درتاجیکستان نیزبه مشاهده رسیده ومراجعه مهاجران متضرر ازاین ناحیه به مراکز این سازمان درشهرهای دوشنبه وسغد

 برصحت این موضوع دلالت می کند.

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۹/۱۵ساعت 19:53  توسط یاسین راستی  |